Tréningről bővebben

A tréningek a hatékonyság növelésének legjobb eszközei, ezért is olyan népszerűek. Márpedig hatékonyságra minden önmagára igényes, tudatos, és a növekedés mellett elkötelezett cégnek szüksége van. Különösen ezekben az időkben.

Mit takar a tréning szó? Mitől olyan népszerű?

Vége az unalmas előadásoknak, a fiókba landoló információknak! A tudás egész másfajta módon jut el a résztvevőkhöz.

A tanultakat kis csoportos közegben, biztonságos terepen lehet alkalmazni, nem rögtön a nagyvilágban. Így van idő jártasságot és bátorságot szerezni a későbbi éles helyzetekhez.

Mindenki főszereplő! A tréning interaktív, nincs partvonalról szemlélődés. Minél aktívabb valaki, annál több készségszintű tudás birtokába jut.

A tréner strukturált gyakorlatokon keresztül ad egy ívet a fejlődésnek, emellett figyel a csoportban zajló dinamikákra, jó mederben tartva a kapcsolódásokat.

A résztvevő saját élménye érzelmi bevonódással jár – ezáltal a tudás hosszútávon megmarad.

A többiek visszajelzései segítik a valós kép kialakulását. Fals kép helyett tiszta és kíméletes tükör.

A hangsúly a készség- és/vagy tudásfejlesztésen, attitűdváltozáson van

– nincs elmélet puffogtatás, unalmas előadás. Legnagyobb előnye épp ez a tapasztalati tanulás, az azonnal alkalmazható tudás. Kutatás bizonyítja, hogy akkor a leghatékonyabb a tanulás, ha cselekvéssel jár. Így lehet valaki képes az elhangzottak 90%-át megjegyezni!

Ezzel szemben egy átlagos felnőtt ember, emlékezeti terjedelmét vizsgálva,

három nappal később, az olvasott anyag mindössze 10%- ára, a hallott anyag 20%-ára, a látott anyag 30%-ára, a látott és hallott anyag 50%-ára, a kimondott anyag 70%-ára emlékeznek.  (Weiss, 1995 In: Bodnár, 2013 idézi Benyovszky, 2016). 

A tréning kiváló terep arra, hogy készségeket fejlesszen az egyén.

Milyen készségek fejlődése kerül elő jellemzően a céges tréningeken?

Lehet ez például az időérzék, az időgazdálkodás, a feladatok delegálása, a visszajelzés adása, mások értő meghallgatása, a stressz-kezelés… Izgalmasan sok kompetencia van, amit a mindennapi életben használhatunk a munkahelyen.

Milyen témákban tudok segíteni?

Asszertív kommunikáció

A cég arculatát, megítélését nagyban befolyásolja, milyen módon nyilvánul meg a külvilág, az ügyfelei felé, ezért egyetlen cég sem engedheti meg magának, hogy félvállról vegye ezt a kérdést.

Mert bár kisgyerekként profin megtanuljuk az anyanyelvünket, az életben való érvényesüléshez szükséges kommunikációs fortélyokat sajnos nem tanítják az iskolában és a többség a szüleitől sem leshette el, mert maguk sem voltak tisztában vele. Marad hát az, hogy felnőttként sajátítjuk el, és leszünk ezáltal megértőbbek és megértettebbek.

Mit jelent az a kifejezés, hogy asszertív és miért érdemes ezt a fajtát választani a kommunikációs tréningek közül?

A szó lefordításaként röviden azt mondanám, hogy aki asszertív, az együttműködően önérvényesítő. Mit jelent ez? Amikor valaki határozottan és tudatosan vállalja a saját felét a történetben (a szándékait és a felelősségét), emellett odafigyel a másik érdekeire is. Ha a másik ugyanígy jár el, nagy esélyük van arra, hogy érteni fogják egymást, és megegyezésre jutnak a beszélgetés végén.

Mivel céges közegben, például ügyfélkezelés során csak a munkatárs oldalára lehetünk hatással, az ő felkészültségét növelhetjük. Ezért kritikus hát, mit és hogyan fog képviselni a kommunikációja során a kolléga, akár az egyszerű hétköznapi, vagy akár a kritikus helyzetekben. Mindkét esetben ő a cég arca, általa ítélik meg a céget.

Hogyan épül fel az Asszertív kommunikációs tréning?

Az elmélet kikerülhetetlen kelléke a megértésnek, ezért mi is alapozunk vele. Szó lesz a kommunikáció alapjairól, fajtáiról és szintjeiről. Arról is, hogy a kommunikáció több mint beszéd.

Az elmélet mit sem ér, ha nem alkalmazzuk, ezért a tréning nagyobb része gyakorlatokból áll. Olyan kiscsoportos helyzetgyakorlatok kerülnek terítékre, amikben a résztvevők kikerülhetetlenül találkoznak saját erősségeikkel és korlátaikkal. Az erősségeket megtanuljuk még jobban kiaknázni, a korlátok kezelésére praktikus technikákat tanulunk.

Az eredmény:

erőszakmentes, céltudatos önérvényesítő készségek megtanulása és begyakorlása.

Konfliktuskezelés

Ez a haladó, mélyebb szintje az alap kommunikációs tréningnek. Itt nem kerülgetjük a forró kását, szándékosan belemegyünk a kritikus helyzetekbe. Olyanokba, amik a cég életében jellemzőek, amik kihívást jelentenek és elégedetlenséget hoznak a munkatársak és az ügyfél oldalán egyaránt. A konfliktusok hátterének megértéséhez szükséges minimális elméleti alapokról is beszélünk.

Konkrét példákon dolgozunk, és addig gyakorolunk, amíg a megismert eszközöket tudatosan lesz képes használni minden elkötelezett résztvevő.

DISC

Ez a sokszínű tréning az egyik legizgalmasabb viselkedésmodell, amely lehetőséget ad magunk és embertársaink megértésére. Bosszantó és egyben szórakoztató tükör és tanulási forma egyszerre.

A Moulton Marston által leírt tipológia egy új megvilágításban segít nekünk látni a mozgatórugóinkat. Lehetővé válik a másik eltérő viselkedésének megértése és kezelése az ezek helyett sokszor megjelenő elutasítás, megsértődés, értékítélet, vádaskodás vagy hibáztatás helyett.

Számos konkrét kommunikációs helyzeten keresztül gyakoroljuk be az egyes viselkedési karakterek jellemzőit, és a hozzájuk vezető utakat.

Céges környezetben az ügyfélkezelés során ez egy kulcs faktor, ahogyan a vezetők dolgát is megkönnyíti, amikor a munkatársak ösztönzése vagy akár a számonkérése a tét.

Csapatépítés

Nincs komoly és tartós profit ütőképes csapat nélkül.

Tudtad? A munkatársak, amikor céget választanak, a szempontjaik között dobogós helyet foglal el, milyen a csapatszellem, a hangulat a cégen belül. Támogató környezetben, jó hangulatban elkötelezett munkatársak születnek.

A csapatépítés muszáj, hogy más helyszínen történjen, mint a napi munkavégzés. Kilépve a megszokott környezetből az új helyszín és új ingerek hatására más, frissítő perspektíva nyílik az egymásra figyelésre és a trénertől kapott játékos feladatok megoldására.

Mivel a teljes program interaktív és együttműködésre épül, a saját élmény elmaradhatatlan. Ezzel észrevétlenül megvalósul a tanulás.  Az élményen alapuló tanulás pedig többszörös szorzót hoz a tanultak megmaradásának statisztikáiban.

A befektetéshez képest a megtérülés látványos: egy ilyen program a közös élmények erejével összehozza a kollégákat, nem elhanyagolható hozadékként pedig nő a teljesítményük és az elkötelezettségük a cég iránt.

Álljon itt még egy ütős stratégiai eszköz, amit rendszeresen ajánlok a cégeknek, mert teljes átvilágítást és a jelen helyzetre épülő beavatkozási lehetőséget ad egyszerre.

Ez a szervezetfejlesztés.

A szervezetfejlesztés maga a turbó fokozat egy cég életében: kitörést, felfelé ívelést adva az addigi működésnek. Erről egy külön oldalon olvashatsz.

A te cégében melyikkel kezdünk?

Kérj időpontot egy kötelezettségek nélküli egyeztetésre!